مدرس دوره

آموزش خیاطی فاطمه الهام نیا

فاطمه الهام نیا

مدرس & طراح


دامن کلوش زاویه دار از راحت‌ترین و زیباتر ین دامن‌های کلوش هست که با اندکی تغییرات در کمر و پای دامن به نتیجه متفاوت میرسیم. و روی انواع دامن‌های کلوش با کشادیهای متفاوت اجرا میشود . این دامن هم بصورت دامن کلوش زاویه دار کوتاه بصورت دامن اسپورت و هم دامن کلوش زاویه دار بلند برای دامن‌ مجلسی و دامن‌ عروس و دامن‌ فرمالیته بسیار مناسب است

دوره های خیاطی