مدرس دوره

آموزش خیاطی فاطمه الهام نیا

فاطمه الهام نیا

مدرس & طراح


آموزش خیاطی – کار روی مانکن


شکل دادن یک سطح ناهموار (مدل فلس ماهی) در الگوی بالاتنه

به نام خدا و با سلام خدمت همه دوستان هنرمندم. تکنیک حجاری را میخواهیم کار کنیم .شکل دادن سطوح را از درس پترن مجیک 3. اول تکنیک را می‌گویم بعد چطوری روی یک سطح بالاتنه پیاده کردن هم انشالله جلسه آینده. یک سطحی را شما دارید مثلاً یک شکل را در نظر بگیرید این شکل برجسته شود یا حالت حجاری پیدا کند. دو نوع شکل دادن داریم یکی حجاری کردن و یکی هم تکنیک چند ضلعی.
من این سطح را در نظر می‌گیرم و با خط کش یک خطوطی را رسم میکنم تا بتوانم جدا کنم. اسمگذاری میکنم A, B, C روی اضلاع این مثلث و این قسمتها روی تمام خطها یک نقاطی را مشخص می‌کنیم حتماً باید وسط باشد؟ خیر حتماً لزوماً نباید وسط باشد نقاطی را مشخص میکنیم من به این صورت در نظر گرفتم فقط باید نامگذاری شوند که اشتباه نکنیم من نامگذاری میکنم. ببینید من نقاط را نامگذاری کردم A, B, C, D, F, G, H, I کدام از اینها یک نقطه در نظر گرفتم و نامگذاری کردم. اندازه دقیق اینها را در میآوریم و مینویسیم مثلاً این‌جا 4.4 میل و به همین ترتیب تمام اندازهها را در میآوریم. قسمتهای آخر را دیگر کاری نداریم جدا می‌کنیم همه خطوط را از همدیگر. من نقاط داخل مثلث را هم نامگذاری مجدد انجام دادم این میشود تکههای الگوی ما حالا باید چه کار کنیم؟ اینها را من زیر کاغذ قرار می‌دهم قبل از اینکه روی کاغذ قرار بدهم یک نکته‌ای را خدمتتان بگویم این یک نمونه ساده پترن مجیک است ولی در بالاتنه یک مقدار سخت میشود خطهای راستا را مشخص کنیم خطوط راستای کارتان را مشخص کنید که باید به چه صورت باشند.
حالا یک مقدار ثابتی را در نظر میگیریم و به تمام این خطوط اضافه میکنیم مثلاً سه میل نهایتاً نیمسانت اضافه میکنیم و به تمامی نقاط اضافه میکنیم. مثلاً خط AD بوده 4.5 به اضافه 3 میل میشود 7.5 از اینجا در امتداد نقطه A سه میل میروم بیرون از نقطه B سه میل میروم بیرون و به اینجا و با خط کش یک مقدار ثابت را در نظر گرفتم به این خطها وصل میکنیم.
پس یک مقدار ثابت را که اضافه کردیم من اینجا نوشتم اندازه خط به اضافه یک عدد ثابت که در همه اینها این عدد ثابت در تمام قسمتها مشترک است برای اینها هم به همین صورت آن عدد ثابت را در نظر می-گیریم بیرون می آییم و به این زاویهها اضافه میکنیم.
پس تمام خطهایی را که ما اندازه زده بودیم این مقدار 3 میل به آن اضافه شده. برای این قسمت هم من انجام بدهم. ببینید این پنل هم به همین صورت به تمام زاویهها مقدار ثابت را اضافه کردم و به خطهای وسط که رسیده داخل رفته. مثلا زاویه A,E برجسته شده F داخل رفته C برجسته شده. به این صورت الگو تمام می‌شود مشخص است که وقتی این قسمت‌ها به همدیگر دوخته شوند C به C و F به F این نقاط زاویهدار گوشههایش بالا میایستد در واقع حجاری کردن به این صورت شد که زاویهها را برجسته کردیم یک شکل را در نظر گرفتیم و زاویههای آن شکل را برجسته کردیم با این تکنیک. درس تا اینجا باشد انشاءلله ادامه برای جلسه آینده با پترن مجیک .کارروی مانکن

دوره های خیاطی