مدرس دوره

آموزش خیاطی فاطمه الهام نیا

فاطمه الهام نیا

مدرس & طراح


لباسهای مجلسی رو بهتره داخلشون کاپ گذاری یا کاپدوزی انجام داد پس حتما نیاز به آستر کشی دارند .این مدلها که سرشانه دارند نیازی به فنردوزی ندارند ولی اگر بدون سرشانه باشند باید فنردوزی کامل انجام داد تا توی تن بمونن. و البته دوخت آستر بسیار مهم است من آستر دوری این کار رو برای دید بهتر با رنگ دیگه انجام دادم ولی آستر لباس مجلسی بر خلاف کت و پالتو باید همرنگ با پارچه رویه باشد. در پایان هم از بندینک استفاده مردم که هم مدل پشتش خوشگلتر باشه هم با بندینک ها بشه تغییر سایز داد.

دوره های خیاطی