مدرس دوره

آموزش خیاطی فاطمه الهام نیا

فاطمه الهام نیا

مدرس & طراح


در این ویدیو آموزش اندازه گیری و الگو کشی بالاتنه و الگو آستین کودک به روش مولر آموزش داده شده .

دوره های خیاطی