مدرس دوره

آموزش خیاطی فاطمه الهام نیا

فاطمه الهام نیا

مدرس & طراح


در آموزش لباس های شب و عروس و آموزش باکسدوزی آموزش اندازه گیری صحیح بسیار اهمیت داره . چون لباسهای شب عروس و مجلسی و باکسدوزی کاملا قالب تن هستند و اشتباها کوچک در همان ابتدای اندازه گیری کار شب عروس را دشوار میکند

دوره های خیاطی