مدرس دوره

آموزش خیاطی فاطمه الهام نیا

فاطمه الهام نیا

مدرس & طراح


با آموزش خیاطی این مدل مانتو شنلی 4 فصل میتوانید با تغییر پارچه از مانتو شنل هر فصلی استفاده کنید معطف السیفی معطف الربیع معطف الشتوی تدریب الخیاطة

دوره های خیاطی