تک قسمت


مدرس دوره

آموزش خیاطی فاطمه الهام نیا

فاطمه الهام نیا

مدرس & طراح


الگوکشی – الگوی آستین لاله


آستین لاله کلوش

به نام خدا دوستان گلم سلام. الگوی اولیه آستین را داریم، من از زیر بغل، خط زیر دستم را صاف میکشم تا پایین یعنی خط مچ را کج نمیکشم هر اندازه که هست از دو طرف میکشم پایین و از این الگو استفاده می‌کنم ولی جلو و پشت را کاملاً مشخص می‌کنم. طرح لاله را ترسیم می‌کنیم برای طرح لاله از خط مرکزی از هر طرف حدوداً ۸ سانت علامت میزنیم و به هر قسمتی که خواسته باشیم میزنیم. حالا این مدل مشخصا خط آرنج را که در نظر بگیریم از خط آرنج رد شده و قد نهایی آستین باشد یک مقدار بالاتر حدوداً ۴ سانت بالاتر این خط را به این شکل هلال کرده.
اگر تسلط کافی در طراحی خطوط هلالی ندارید میتوانید از خط کشهای منحنی استفاده کنید. برای استفاده از خط کش منحنی انتها و ابتدای کار و مرکز را روی حالتی میچرخانید تا روی خطکش قرار بگیرد یا به صورت تکه مثلاً از این جا تا اینجا را یک بار میزنیم و این قسمت را یک بار دیگر چون کوچک هست با یک بار خط کش جواب می‌دهد و فرم میگیرد. خواسته باشید میتوانید از هلال کمتر استفاده کنید و با دو بار، اینها همه طراحیهای مختلف و سلیقهای است. طرف مقابل را که می‌خواهیم بزنیم باید خطکش را وارونه کنیم و با همان خدمت قسمت خطکش ترسیم کنیم که دو طرف هلالشان مساوی شود. خوبی خطکش در این است که میتوانید کارتان را مدیریت کنید و به نحوی بکشید که کاملاً دو طرف به یک شکل باشد مثلاً از اینجا تا اینجا را علامت بزنید و برای دو طرف از همین قسمت خط استفاده میکنید.الگوی بالاتنه و الگوی آستین متد مولر است ولی در این مدل تفاوتی ندارد متد خیاطی چی باشد
مرحله بعدی کار این است که این دو قسمت را جداگانه رولت کنیم من به این صورت رولت کردم و این نقاط را روی کارمان نقاط موازنه را میزنیم و بعد استفاده میکنیم. وقتی که این کار را کردیم از زیر دست اینها را به هم میچسبانیم ولی به خاطر اینکه حالت اوازماندار میخواهیم بایستد تا جایی که جا داریم اوازمان می‌دهیم یعنی تا موقعی که این دو تا یک درز دوخت بینشان بماند اینجا را باز میکنیم و اوازمان می‌دهیم. من الگوها روی کاغذ دیگری فیکس کردم از انتهای این دو تا یک خط به همدیگر وصل می‌کنیم و وسط را پیدا می‌کنیم با خط کش وصل میکنیم به زیر بغل و مقداری که می‌خواهیم آویزان باشد از قد کم کرده بودیم ۴ سانتی اگر لازم دیدیم و دوست داشتیم بلندتر باشد در این مرحله اضافه میکنیم و به صورت کاملاً گِرد و فرم منحنی پر اینجا را وصل میکنیم به قسمت‌های دیگر آستین و به این صورت آستین را من تا جایی که دست بیاید گرد میزنم و این را برش میدهم. این میشود الگوی من که یک مقدار قسمت درز دوخت را داشتیم. نقاط موازنه دیگر را منتقل می‌کنیم جلو و پشت آستین را منتقل می‌کنیم که بدانیم باید کجا را متصل کنیم و بعد الگو را میچینیم. به این شکل الگوی نهایی ما در می‌آید و اگر بخواهیم الگو را نشان بدهم کار را از روی نقاط موازنه روی همدیگر قرار می‌دهم و به این شکل الگویی ما تکمیل میشود. قسمت رویه آستین به این شکل طراحی میشود.( آموزش رایگان خیاطی)
برای قسمت زیر دست هم میتوانیم از الگوی اولیه آستین استفاده کنیم مقدار اوازمان مثل الگوی آستین مچی ۲-۳ پیلی کوچک بیشتر نمیخورد. حدودی از وسط کمی به سمت جلو یعنی خیلی نزدیک خط زیر دست نمیخواهم برود. معمولاً مقدار اوازمانی که میدهیم 2.5-۳ سانت اندازه خوبی است نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچک یک مقدار هم از این قسمت زیر دست همیشه یکسان این دو سانت اضافهتر میکنیم برای چینهای بهتر. از خط مرکزی همیشه 1.5-2 سانت پایین میآییم به دو طرف صفر میکنیم که ریزش خیلی خوبی روی دست به ما بدهد. اینجا را زیاد سعی کنید اوازمان ندهید چون این هم میخواد روی آن سوار بشود خیلی نمود به کارتان میدهد این طور نباشد که چینهای زیادی این نمود مدل رویی را از بین ببرد. به این نکات ریز در کار دقت کنید امیدوارم که از این آموزش استفاده کنید و موفق باشید.آموزش مجازی خیاطی –آموزش الگوکشی متد مولر با الگوهای آماده


دوره های خیاطی