مدرس دوره

آموزش خیاطی فاطمه الهام نیا

فاطمه الهام نیا

مدرس & طراح


انتخاب کاپ سینه مناسب برای باکسدوزی بسیار اهمیت دارد. چنانچه کاپی که برای باکسدوزی انتخاب میکنید از نظر جنس کاپ سینه و همچنین فرم مناسب نباشد باکسدوزی شما رو خراب خواهد کرد .

دوره های خیاطی