دوره های آموزشی

دوره مقدماتی مانتودوز

دوره مقدماتی مانتودوز

فیلم آموزش خیاطی

ضخیم دوزی حرفه ای

ضخیم دوزی حرفه ای

فیلم آموزش خیاطی

تکنیکال عروس

تکنیکال عروس

فیلم آموزش خیاطی

تکنیک های مدرن

تکنیک های مدرن

فیلم آموزش خیاطی

باکس ترک

باکس ترک

فیلم آموزش خیاطی

آموزش خیاطی فول تکنیکال ژورنال

فول تکنیکال ژورنال

فیلم آموزش خیاطی

تاپلکس و لباس های تور

تاپلکس و لباس های تور

فیلم آموزش خیاطی

الگوکشی

الگوکشی

فیلم آموزش خیاطی

الگوی شلوار سایزبندی

الگوی شلوار سایزبندی

فیلم آموزش خیاطی

کار روی مانکن

کار روی مانکن

فیلم آموزش خیاطی

مانتوی سابتراکشن

مانتوی سابتراکشن

فیلم آموزش خیاطی

مانکن سازی

مانکن سازی

فیلم آموزش خیاطی

مانتودوز

مانتودوز

فیلم آموزش خیاطی

پرنسسی دخترانه

پرنسسی دخترانه

فیلم آموزش خیاطی

پروتز

پروتز

فیلم آموزش خیاطی

کرساژ

کرساژ

فیلم آموزش خیاطی

تنبور دوزی

تنبور دوزی

فیلم آموزش خیاطی

شلواردوزی ترک

شلواردوزی ترک

فیلم آموزش خیاطی

فاطمه الهام نیا

این بخش یک نگاه اجمالی به وضعیت کنونی هنرجویان مدرس و دنبال کنندگان وی در سایت اختصاص دارد

17

دوره آموزشی

24

درس رایگان

1,700

تعداد هنرجویان فعال

55,000

تعداد دنبال کنندگان و اعضا