آموزش طراحی و دوخت آستین رگلان

در اين مقاله طراحی و دوخت آستین رگلان را یاد میگیرید و با حرکت طبق الگوی داده شده می‌توانید لباسهای زیبایی برای فصل بهار و تابستان بدوزید.

معمولاً الگوی لباس‌های آستین رگلان گشاد را با استفاده از الگوی آستین کیمونو رسم می‌کنند که هم دوخت آن آسان‌تر است و هم زیبایی و جلوه خاصی در لباس دارد. در ادامه به آموزش آستین رگلان می‌پردازیم. 

رسم الگوی آستین رگلان 

آستین رگلان کیمونو ۱ _ هنردوز

در آموزش خیاطی از ابتدا،  برای رسم برش رگلان از تقاطع خط سرشانه(درز روی آستین) گودی یقه ۳ سانتی‌متر به داخل گودی یقه علامت بزنید و از این نقطه ۳ سانتی متر، اندازه بگیرید و خطی به نوک ساسون سرشانه رسم کنید. ساسون سرشانه را به داخل یقه منتقل کنید و از نوک ساسون خط افقی به خط مرکزی جلو رسم کنید. خط را مطابق شکل بچینید و ساسون را به این قسمت منتقل کنید. خط برش آستین رگلان را از داخل گودی یقه که علامت گذارده‌اید تا درز زیر آستین با انحنای کمی رسم کنید. برای متعادل ساختن خط برش رگلان در روی آستین کیمونو و درز منحنی زیر آستین از خط کمر ۹ سانتی‌متر روی خط پهلو به طرف بالا علامت بگذارید و خط برش رگلان را از گودی یقه تا این نقطه طراحی و رسم کنید.

از نقطه تقاطع خط برش رگلان و درز منحنی زیر آستین روی خط رگلان ۱۰ سانتی‌متر اندازه بگیرید و نقطه z را علامت بگذارید. از این نقطه با پرگار قوس کمانی بزنید که از نقطه تقاطع ذکر شده در بالا بگذرد. از نقطه تقاطع روی خط کمانی ۲ تا ۳ سانتی متر اندازه بگیرید و از نقطه z خطی مستقیم به این نقطه به صورت نقطه چین رسم کنید. درز زیر آستین باید به آسانی به حالت خمیده درآید. وقتی لباسی روی بدن قرار می‌گیرد معمولا چین و پیلی‌هایی که در زیر آستین به وجود می‌آید از نقطه z شروع می‌شود و حتی المقدور باید با خط برش رگلان در یک جهت و موزون باشد.

قسمت پشت الگوی آستین رگلان  

رگلان کیمونو ۲ _ هنردوز

برش آستین رگلان در قسمت پشت الگو دقیقاً مانند الگوی جلو رسم می‌شود فقط باید نقطه تقاطع را برای تعادل بیشتر و راحتی و سهولت حرکت دست در نظر بگیرید.  ساسون سرشانه پشت را ببندید و آن را به خط مرکزی منتقل‌ کنید. 

طریقه برش آستین رگلان 

 رگلان کیمونو ۳ _ هنردوز

خطوط برش رگلان جلو و پشت را بچینید.  آستین رگلان و بالاتنه را از هم جدا کنید در بالاتنه جلو ساسون روی خط مرکزی را ببندید و آن را به داخل حلقه یقه منتقل کنید. در بالاتنه پشت، ساسون خط مرکزی را به خط برش رگلان منتقل کنید روی خطوط برش آستین رگلان و بالاتنه در جلو و پشت برای وصل و دوخت علامت بزنید و در نهایت الگوها را کنترل کنید.

رگلان ۴ _ هنردوز

در صورتی که بخواهید روی آستین رگلان بدون درز باشد آستین رگلان جلو و پشت را که از روی الگوی اصلی کپی کرده‌اید طوری در کنار هم قرار دهید که خط درز روی آستین جلو و پشت مماس یکدیگر قرار گیرند و علامت‌ها و خطوط آرنج با هم چفت شوند.  علامت‌ها را روی خطوط برش رگلان منتقل کنید. جزئی از یقه جلو و پشت را که با هم چفت کرده‌اید با طراحی و رسم خط متناسب تصحیح نمایید.