آموزش برش مستقیم بالاتنه بدون الگو | آموزش صفر تا صد خیاطی

در این آموزش با یادگیری تکنیک‌های خیلی ساده و خلاقانه بدونه نياز به الگو یک لباس زیبا بدوزید.

 اگر دوست داری روش مستقیم برش بالاتنه بدونه الگو را، مرحله به مرحله با مجله تصویری بهت یاد بدم ، با دقت با این آموزش‌ها از آموزشکده هنر دوز همراه باش.

 

برش مستقیم۱ _ هنردوز

 

برش مستقیم۱ _ هنردوز

برای خیاطی از ابتدا پارچه را روی میز کار پهن می‌کنیم دازه دو سانت برای دکمه خور از پارچه تا می‌زنیم و با سوزن ته گرد فیکس می‌کنیم سپس لایه دوم پارچه را روی ترکی می‌آوریم و پارچه را در حالت چهارلا و آماده به کار نگه می‌داریم

 

برش مستقیم ۳ _ هنردوز

از گوشه پارچه در قسمت راست الگو ۲ سانت به طرف پایین می‌آییم و ۷ سانت به طرف داخل حرکت می‌کنیم و هلال یقه رو رسم می‌کنیم. و از گوشه گردن به سمت قسمت دولای بسته پارچه خطی به اندازه سرشانه به اضافه یک سانت رسم می‌کنیم. سپس از خط سرشانه ۳ سانت پایین آمده و به گوشه گردن رسم می‌کنیم.

 

برش مستقیم۴ _ هنردوز

حالا از نقطه A از گوشه بالای پارچه به میزان قد بالاتنه پایین می‌آیم و علامت می‌زنیم و خطی در محور افقی پارچه می کشیم.

 

برش مستقیم۵ _ هنردوز

 سپس اندازه قد بالاتنه را نصف می‌کنیم بعلاوه۳ سانت از گوشه بالای الگو پایین آمده و علامت می‌زنیم به این ترتیب این گونه خط سینه را پیدا می‌کنیم.

سپس از خط سینه به اندازه یک چهارم دور سینه به اضافه ۲ سانت برای آزادی و یک سانت برای زاپاس دوخت رسم می‌کنیم. سپس از نقطه B خطی عمود بر خط سینه رسم می‌کنیم و آن نقطه را C نامگذاری می‌کنیم و پس از آن وسط خط BC را پیدا کرده به اندازه یک سانت داخل می‌رویم و از زاویه کف حلقه یک زاویه قائمه به طول ۲/۵ سانت برای راهنمای الگو رسم می‌کنیم و هلال حلقه را رسم می‌کنیم.

 

برش مستقیم ۶ _ هنردوز

از قسمت پایین از قسمت پهلو ۲ سانت داخل پارچه رفته و گودی کمر را طراحی می‌کنیم. از قسمت پایین از قسمت پهلو ۲ سانت داخل پارچه رفته و گودی کمر را طراحی می‌کنیم.

 

برش مستقیم ۷ _ هنردوز

 

و در انتهای کار از قد بالاتنه ۵ سانت پایین می آییم (برای زاپاس) و کار را قیچی می کنیم.

حالا دور کل کار را قیچی می‌کنیم.

 

برش مستقیم ۸ _ هنردوز

در این مرحله الگوها را کنار هم قرار می‌دهیم با دقت به آنها نگاه می‌کنیم پشت دولای بسته و جلو دولای باز یک نکته اساسی‌ترین نکته در این روش برش وجود دارد که از شما در ادامه آموزش توجه داشته باشید.

حالا ما می‌خواهیم در الگوی جلو و پشت تغییراتی را انجام بدهیم که بسیار نکات ریز و حائز اهمیتی می‌باشند در واقع اگر این تغییرات را در الگو انجام ندهیم به مشکل برمی‌خوریم. این تغییرات عبارتند از:

در پنل جلو

۱ _ از گودی گردن ۵ سانت پایین آمده و هلال یقه را مجدد طراحی و به نقطه سر شانه در گوشه گردن صفر می کنیم

۲ _ از شیب سر شانه یک سانت کم می کنیم 

 ۳ _ از وسط حلقه آستین یک سانت علامت زده و حلقه جلو را گود تر می کنیم.

اصلاحات در پشت

۱ _ ۲ سانتی‌متر که در شروع کار به قسمت پشت برای آزادی اضافه کردیم کم می کنیم یعنی شد؛ یک چهارم دور سینه بعلاوه ۱ سانت زاپاس. شما می‌توانید برای بدست آوردن محاسبات اندازه گیری به آموزش قبل مراجعه فرمایید.

برش مستقیم۹ _ هنردوز

حالا خطوط مشخص شده را جدا کرده و کنار دور می‌ریزیم.