آموزش دوخت سجاف با راهنمایی مرحله به مرحله

در این آموزش؛ با راهنمایی مرحله به مرحله یاد خواهید گرفت که چگونه سجاف بدوزید

در حرفه خیاطی، برای دوختن لباسی تمیز و زیبا به چند نکته بسیار مهم باید توجه داشته باشیم. یکی از این نکات دوختن سجاف به روش آسان و اصولی می‌باشد که باعث می شود لباس ایستایی زیبایی داشته باشد و از قسمت جلو در ناحیه سجاف دچار کشیدگی نباشد. در این مقاله با ما همراه باشید با آموزش مرحله به‌ مرحله دوخت سجاف. 

 

دوخت سجاف۱ _ هنردوز

ابتدا بر روی الگو، از نقاط A ، B ، C ، به اندازه ۴ _ ۸ سانتیمتر (که این میزان بستگی به مدل یقه دارد) داخل شده و سجاف یقه را طبق شکل طراحی می‌کنیم.

 

دوخت سجاف ۲ _ هنردوز

در مرحله دوم، سجاف طراحی شده را از روی الگو قیچی کرده؛ برای برش آماده می‌سازیم.

 

دوخت سجاف۳ _ هنردوز

الگوی سجاف جلو را روی دولای باز پارچه قرار ميدهيم. نکته مهم و قابل توجهی که برای بریدن سجاف بر روی پارچه باید نظر گرفت، عبارتند از:

۱ _ سجاف را در مسیر ترکی (راستای) پارچه قرار دهیم.

۲ _ میزان زاپاسی که برای برش سجاف در نظر می‌گیریم؛ با میزان زاپاس در برش اصلی پایه الگو در نقاط A و B یه یک اندازه باشد.

۳_ در بعضی از پارچه ها مانند، پارچه‌های ریون، حریر، در قسمت ترکی پارچه،  کمی حالت جمع شدگی دارند، که بهتر است، قبل از زمان برش، ترکی پارچه را قيچي کنیم و کنار بگذاریم.

 

دوخت سجاف ۴ _ هنردوز

الگوی سجاف پشت را طبق تصویر بر روی دولای بسته پارچه قرار ميدهيم و برش میزنیم.

بعد از اتمام کار برش، سجاف، موازی ترکی لایه قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید قسمت پشت پارچه به سمت براق (چسب) لایه باشد.

 

دوخت سجاف ۴ _ هنردوز

در این مرحله، کادر الگوی سجاف را موازی ترکی لایه قرار ميدهيم و بدونه در نظر گرفتن زاپاس برش می‌زنیم.

 

دوخت سجاف۵ _ هنردوز

لایه را روی پارچه قرار می‌دهیم، به شکلی که اندازه ی فضای زاپاس خالی باشد. به طور مثال اگر برای سجاف، یک سانت زاپاس در نظر گرفته شده است، به همین میزان باید لایه از لبه ی کار فاصله داشته باشد. توجه داشته باشید قسمت زبری لایه (چسب) مماس به پشت پارچه باشد.

 

دوخت سجاف۶ _ هنردوز

درجه اتو را متناسب با الیاف پارچه تنظیم و به صورت بذار و بردار روی لایه می‌گذاریم.

 

دوخت سجاف۷ _ هنردوز

بلافاصله بعد از برداشتن اتوی گرم، از اتوی سرد استفاده می‌کنیم تا به ثابت شدن لایه و چسبندگی بیشتر کمک کند.

 

دوخت سجاف۸ _ هنردوز

با، فاصله ی  یک میلی‌متر از لبه لایه، سجاف را به بدنه کوک می‌زنیم و سپس چرخ کاری می‌کنیم. 

توجه داشته باشید قسمت رویه سجاف به قسمت پشت تنه لباس مماس باشد.

 

دوخت سجاف ۹ _ هنردوز

در این مرحله، قسمت سجاف را به سمت بیرون هدایت کرده و دوخت نیش را از روی لبه سجاف چرخ می‌شود. این کار به این خاطر می‌باشد، که سجاف از قسمت جلوی لباس بیرون زدگی نداشته باشد و خروجی کار تميز، با دوختی مزونی باشد.

 

دوخت سجاف۱۰ _ هنردوز

در اینجا، کار را به پشت برگردانده و دوخت گودی یقه را با فاصله یک میلی متر از لایه چرخ می‌کنیم. بعد از اتمام دوخت، در ادامه برای دوخت گودی یقه، دوخت نیش بهتر است انجام شود. برای دوخت سجاف يقه پشت هم به همین شکل دوخته و دوخت نیش انجام می‌شود.

 

دوخت سجاف۱۱ _ هنردوز

و در انتهای کار سجاف را اتو می‌زنیم. با این روش دوخت سجاف، از ناحیه روی کار مشخص نیست و خروجی کار تمیز و زیبا خواهدبود.

خیلی ممنونم که تا پایان آموزش همراه آموزشکده هنردوز بودید.