آموزش کشیدن الگو خیاطی با تکنیک‌های ساده

در این آموزش، با یادگیری تکنیک‌های ساده، طرز کشیدن الگوهای مختلف در خیاطی را فرا خواهید گرفت

 

در این مطلب یک الگوی بسیار ساده و جذاب آموزش میدهم امیدوارم که دوست داشته باشید. این اعداد همگی واقعی هستند و اعداد اضافه بر فرمولها به صورت ثابت می باشند که در الگو کشی به آنها اشاره خواهیم داشت.

 ابتدا نیاز داریم به اندازه های

قد بالاتنه : ۴۰ س

دور سینه: ۹۰ س

دور کمر: ۶۶ س

بلندی سینه: ۱۸ س

دور گردن: ۳۸ س

شانه (اندازه کل استخوان شانه): ۳۸س

حالا بریم سراغ به دست آوردن فرمول:

۹۰÷۴=۲۲/۵+۲=۲۴/۵

۶۶÷۴=۱۶/۵+۲=۱۸/۵+۳=۲۱/۵

۹۰÷۲=۴۵÷۶=۷/۵-۱=۶/۵

۴۰÷۲=۲۰ ۲۰+۳=۲۳

۳۸÷۲=۱۹

 

کلاسیک ۱ _ هنردوز

ابتدا یک زاویه قائمه در گوشه سمت چپ الگو رسم می‌کنیم و رآس آن را A نامگذاری می کنیم سپس این خط را در زاويه افقی به طول ۱۹ سانتیمتر که اندازه یک دوم استخوان شانه است امتداد میدهیم و خط عمود در الگو خط قد بالاتنه می‌باشد که ما آن را به طور مثال ۴۰ سانتیمتر در نظر گرفته‌ایم.

 

کلاسیک ۲ _ هنردوز

سپس از نقطه A در افق ۶/۵ سانت و در عمود ۷/۵ حرکت می‌کنیم این اعداد گودی و گشادی یقه هستند که طبق فرمول بدست آمده اند. سپس این نقاط را به صورت هلال گردن طبق تصویر رسم می نماییم.

 

 

کلاسیک۳_ هنردوز

از راس زاويه و از نقطه A به اندازه ۲۰ و۲۳ سانتی‌متر پایین می آییم و دو خط به صورت افقی و به اندازه یک چهارم سینه به اضافه ۲ سانتی‌متر رسم می‌کنیم. این خطوط را خط سینه و خط زیر بغل نامگذاری می کنیم

کلاسیک۴ _ هنردوز

از نقطه B به اندازه ۴(عدد ثابت برای شیب شانه جلو) سانتی‌متر پایین آمده و گوشه ی گردن وصل می کنیم

 

کلاسیک ۵ _ هنردوز

حالا وسط خط BD را پیدا کرده و ۲ سانتی‌متر داخل رفته و هلال حلقه آستین را رسم می‌کنیم

 

کلاسیک ۵_۵ _ هنردز

 

حالا نقاط D، E، و F را به هم وصل میکنم. سپس از نقطه F به اندازه یک چهارم کمر به اضافه ۲ سانت آزادی و دوباره + ۳ سانتی‌متر برای ساسون جلو می‌رویم و نقطه D را به آن وصل می کنیم(طبق تصویر)

کلاسیک ۶ _ هنردوز

از روی خط سینه به میزان یک دوم فاصله دو سینه وارد الگو می‌شویم و خطی قائمه در عمود الگو رسم می‌کنیم ( خط قرمز) سپس از گودی گردن به صورت اریب بلندی گردن را روی خط مشخص می کنیم و خط مورد نظر را رسم می‌کنیم. از طرفین نقطه # به سمت راست و چپ ۱/۵ سانتی‌متر خارج می‌شویم و به ۲ سانت مانده به نقطه خط سینه ساسون را رسم می کنیم. از نقطه D به اندازه ۵ سانت پایین آمده و یک ساسون به عمق ۳ سانت و ۲ سانت مانده به نوک ساسون و نوک سینه رسم می کنیم. در اینجا طراحی قسمت جلو تمام میشود.

 

 

کلاسیک ۷ _ هنردوز

رسم الگوی پشت بالاتنه به روش ساده شروع میکنیم 

ابتدا ی زاویه قائمه مثل شروع الگوی جلو میکشیم از نقطه A' به اندازه ۲ سانتی‌متر پایین آمده و به میزان ۶/۵ سانتی‌متر در خط افقی حرکت می کنیم سپس این نقاط را به هم وصل می‌کنیم. در قسمت سرشانه به اندازه ۳ سانت پایین آمده و خط سرشانه را به گوشه گردن وصل می‌کنیم . برای اندازه خط سینه فقط یک چهارم سینه را علامت می‌زنیم دیگر نیازی نیست به اضافه ۲ سانت شود

 

کلاسیک ۸ _ هنردوز

از نقطه F' به اندازه یک دوم فاصله دو سینه وارد الگو شوید خطی به بلندی ۱۲ سانت بکشید و ساسونی به عمق ۲ سانت بکشید

 

کلاسیک ۹ _ هنردوز

حالا نقطه وسط نقاط B'وD' را پیدا کنید به اندازه یک سانتیمتر داخل شوید و هلال حلقه آستین را طراحی کنید.سپس نقطه D' را به E' وصل کنید 

 

خیلی ممنونم از شما که تا اینجای آموزش همراه من بودید امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیرد