آموزش الگوی اولیه دامن تنگ به روش مولر

در این مقاله تمام جزئیات مربوط به ترسیم الگوی دامن اولیه به روش مولر را یاد میگیرید و می‌توانید با استفاده از این الگو دامن های زیبایی برای مهمانی‌های دوستانه یا جمع خانوادگی بدوزید و لذت زیبایی را تجربه کنید.

مراحل ترسیم الگوی اولیه دامن تنگ

دامن اولیه _ هنردوز

برای رسم الگوی اولیه دامن تنگ از خط مرکزی جلو در سمت چپ کاغذ شروع کنید. از نقطه یک دو خط افقی و عمودی رسم کنید.

۱ تا ۲ : از نقطه یک بلندی باسن(۲۲_ ۲۰سانتیمتر) را روی خط عمود اندازه بگیرید و نقطه دو بنامید.

۱ تا ۳ : از نقطه یک قد دامن را روی خط عمود اندازه بگیرید و نقطه ۳ بنامید. با گونیا از نقاط ۲ و ۳ خطوط افقی رسم کنید که به خط مرکزی جلو عمود شوند.

۲ تا ۴ : از نقطه ۲ روی خط افقی که رسم کرده‌اید یک دوم دور باسن به اضافه ۱ الی ۲ سانتی‌متر را اندازه بگیرید و نقطه ۴ بنامید. اندازه وسط خط ۲ تا ۴ را تعیین کنید و آن را نقطه ۵ بنامید (نصف خط ۲ تا ۴ است). با گونیا از نقطه ۴ خط عمودی به طرف پایین و بالا رسم کنید که خط مرکزی پشت است. با گونیا از نقطه ۵ خط عمودی به بالا و پایین رسم کنید که خط درز پهلو است و خط کمر را در نقطه ۶ و خط لبه پایین دامن را در نقطه ۷ قطع کند. خط مرکزی پشت که از نقطه ۴ رسم کرده‌اید خط کمر را در نقطه ۸ و خط لبه پایین دامن را در نقطه ۹ قطع کند.

۱۰ تا ۶ : ۱ تا ۱/۵ سانتی‌متر از نقطه ۶ به طرف بالا اندازه بگیرید و نقطه ۱۰ بنامید با گونیا از این نقطه خطی افقی کوتاهی رسم کنید. 

۱۱ تا ۱ : از نقطه یک روی خط افقی یک دوم دور کمر + ۱ سانتی متر را اندازه بگیرید و نقطه ۱۱ بنامید.

۱۱ تا ۸ : اختلاف اندازه دور باسن و دور کمر است که این اندازه اختلاف را بایستی از خط کمر الگو کسر کنید. به این ترتیب الگو را با برجستگی باسن و شکم متناسب سازید.

رسم ساسون دامن اولیه تنگ

دامن اولیه ۱ _ هنردوز

اندازه اختلاف دور کمر و باسن را محاسبه کنید و از نقطه ۱۰ روی خط افقی که رسم کرده‌اید نصف آن را از درز پهلو به طرف جلو و نصف دیگر آن را از درز پهلو به طرف پشت اندازه بگیرید. از دو نقطه به دست آمده در جلو و پشت خط درز پهلو را با انحنا به طرف خط باسن رسم‌ کنید.(مطابق شکل). وسط خط کمر پشت دامن را تعیین کنید و با گونیا از این نقطه خطی مستقیم به خط باسن رسم کنید. این خط ساسون پشت است. روی این خط طول ساسون پشت را ۱۳ الی ۱۵ سانتی‌متر اندازه بگیرید و علامت بگذارید. پهنای ساسون پشت را ۳ سانتی‌ متر است.

برای رسم ساسون جلو دامن از تقاطع خط درز پهلو و خط کمر ۶ الی ۸ سانتی‌متر به طور تقریبی یک سوم اندازه کمر جلو رو اندازه بگیرید و با گونیا از این نقطه خطی مستقیم به خط باسن رسم کنید. این خط ساسون جلو است. روی این خط طول ساسون جلو دامن را ۹ الی ۱۰ سانتی‌متر اندازه بگیرید و علامت بگذارید. نصف اندازه ساسون جلو را در طرف راست و نصف دیگر را در طرف چپ این خط اندازه بگیرید و خطوط ساسون جلو را رسم کنید پهنای ساسون جلو در اینجا ۲ سانتی‌متر است. در هنگام برش خط مرکزی جلو و پشت را که خط راستا نیز می‌باشد روی راستای پارچه قرار دهید. برای مطالعه مقاله اندازه‌گیری دامن کلیک کنید. 

جمع بندی 

تمام نکات مربوط به رسم الگوی اولیه دامن به روش مولر را برای هنرجویان عزیز ارائه داده‌ایم، امیدوارم این آموزش مورد استفاده شما قرار بگیرد. می‌توانید با دیدن دوره آموزش آنلاین خیاطی از ابتدا تمام نکات الگوکشی را به صورت تکنیکال دریافت کنید.