آموزش الگوی دامن نیم کلوش

در این مقاله الگوی دامن کلوش همراه با توضیحات کامل ارائه داده شده است. می‌توانید با استفاده از این الگو دامن‌های کلوش زیبایی برای خودتان و دیگران بدوزید.

اندازه‌های لازم برای رسم الگوی دامن نیم کلوش 

دورکمر: ۷۶ سانتی‌متر

قد دامن: ۶۱/۵ سانتی‌متر 

۲۵/۳= ۳ ÷ ۷۶ سانتی‌متر 

مقدار پارچه مورد نیاز دامن نیم کلوش 

مقدار مورد نیاز پارچه برای دامن نیم کلوش به اندازه ۳ برابر قد دامن است.

 الگوی دامن نیم کلوش

الگو دامن نیم کلوش ۳ _ هنردوز  با گونیا از نقطه ۱ دو خط افقی و عمودی رسم کنید. ۱ تا ۲ : از نقطه ۱ ، یک سوم دور کمر(۲۵/۳) منهای ۱ سانتی‌متر را روی خط عمودی اندازه بگیرید و نقطه ۲ بنامید.

۲ تا ۳ : از نقطه ۲ ، قد دامن(۶۱/۵ سانتی‌متر) را روی خط عمود اندازه بگیرید و نقطه ۳ بنامید. متر را در نقطه ۱ قرار دهید و به اندازه خط ۱ تا ۲ به صورت پرگاری به سمت راست قوس کمانی کمر را به صورت نیم دایره رسم کنید. قوس نیم دایره‌ای(۲ تا ۴): که گشادی دور کمر است را کنترل کنید. این خط بایستی به اندازه یک دوم دور کمر باشد. ممکن است اندازه آن کم و بیش و به طور جزئی با اندازه دور کمر اختلاف داشته باشد که این مورد مهم نمی باشد.

الگو دامن نیم کلوش ۲ _ هنردوز

وسط خط ۲ تا ۴ را تعیین کنید و آن را نقطه ۶ بنامید و از نقطه ۱ خطی مستقیم به نقطه ۶ رسم کنید(نقطه چین) و آن را امتداد دهید تا خط لبه پایین دامن را قطع کند و آن را نقطه ۷ بنامید. این خط مرکزی جلو و پشت است. اندازه خط درز پهلو (۲ تا ۳) و (۴ تا ۵) با یکدیگر برابر است که مجددا اندازه هر دو خط را کنترل کنید. 

طریقه برش دامن نیم کلوش 

با گونیا خط راستا را روی خط مرکزی جلو و پشت که در وسط الگو قرار دارد رسم کنید. خط مرکزی جلو و پشت روی اریب پارچه قرار می‌گیرد. یک درز دامن روی ترکی پارچه تنظیم کنید درز دیگر نیز باید در جهت طول پارچه قرار بگیرد. برای یادگیری مهارت‌های الگوسازی دوره آموزش خیاطی از صفر تا صد را مشاهده کنید. 

 

دامن نیم کلوش کوتاه  _ هنردوز دامن نیم کلوش کوتاه 

دامن نیم کلوش ترک دار _ هنردوز

دامن نیم کلوش برش دار

دامن نیم کلوش عروس _ هنردوز

دامن نیم کلوش عروس 

دامن نیم کلوش عروس  ۱ _ هنردوز