آموزش طراحی و دوخت دامن شلوارک

در این مقاله آموزش طراحی و دوخت دامن شلوارک را یاد می‌گیرید و می‌توانید با استفاده از این الگو، دامن شلوارک های زیبایی بدوزید و برای ورزش و فصل تابستان بپوشید.

مراحل رسم الگوی دامن شلوارک 

ابتدا الگوی دامن اولیه که در مقاله قبلی توضیح دادیم را رسم کنید. قد دامن شلواری را از کمر تا پایین دامن ۴۰ سانتی‌متر بگذارید. 

رسم الگوی جلوی دامن شلوارک 

دامن شلوارک قسمت جلو _ هنردوز

۱ تا ۲ : بلندی فاق + ۲ سانتی‌متر برای راحتی در حرکت (در اینجا ۲۶ سانتی‌متراست.)

۲ تا ۳ : یک هشتم دور باسن منهای ۲ سانتی‌متر 

۳ تا ۴ : با خطی مستقیم نقطه ۳ را به نقطه ۴ وصل کنید که خط کمکی است. وسط خط کمکی مورب را تعیین و با گونیا از این نقطه خطی مستقیم به نقطه ۲ رسم کنید. وسط این خط تا نقطه ۲ را تعیین کنید و از نقطه ۴ خط هلال فاق را تا نقطه ۳ طوری رسم کنید که از نقطه وسط این خط بگذرد. با گونیا از نقطه ۳ خطی مستقیم و موازی با خط مرکزی جلو رسم کنید و همچنین با گونیا خط لبه پایین دامن را نیز رسم نمایید.

رسم الگوی پشت دامن شلوارک 

الگو دامن شلوارک قسمت پشت  _ هنردوز

۵ تا ۶ : بلندی فاق به اندازه فاق جلو(خط ۱ تا ۲)

۶ تا ۷ : یک هشتم دور باسن + ۲ تا ۳ سانتی‌متر. (برای سایزهای بزرگ که اندازه دور باسن و ران بیشتر است یک هشتم دور باسن را + ۳ سانتی‌متر در نظر بگیرید).

۶ تا ۸ : به اندازه فاصله خط ۶ تا ۷ که همان یک هشتم دور باسن + ۲ سانتی‌متر است.

۷ تا ۸ : با خطی مستقیم نقطه ۷ را به نقطه ۸ وصل کنید که خط کمکی است. وسط خط کمکی مورب را تعیین کنید و با گونیا از این نقطه خطی مستقیم (نقطه چین) به نقطه ۶ رسم نمایید. از نقطه‌ای که روی خط مورب گونیا کرده‌اید، اندازه‌ی نصف خط نقطه چین + ۰/۵ سانتی‌متر اندازه بگیرید و علامت بگذارید(عمق هلال پشت به دلیل راحتی در نشستن ۰/۵ سانتی‌متر از قسمت جلو کمتر است.) و از نقطه ۸ خط هلال فاق پشت را تا نقطه ۷ طوری رسم کنید که از نقطه‌ای که در روی خط نقطه چین تعیین کرده‌اید بگذرد. با گونیا از نقطه ۷ خطی مستقیم و موازی با خط مرکزی پشت رسم کنید و همچنین با گونیا خط لبه‌ی پایین دامن را نیز رسم نمایید. پس از اتمام رسم الگوی جلو و پشت دامن شلوارک آن را با دقت کنترل کنید. اگر تمایل داشتید پایین دامن گشاد تر باشد می‌توانید خطی از وسط ساسون تا پایین دامن امتداد دهید. سپس، ساسون را ببندید و به الگو اوازمان طبیعی بدهید. برای دریافت نکات تخصصی الگوی کشی به روش مولر دوره آنلاین صفر تا صد خیاطی را مشاهده کنید.