آموزش دوخت دامن 8 ترک با گوده سر خود

در این مقاله روش طراحی و دوخت دامن 8 ترک با گوده سر خود را یاد میگیرید و می‌توانید با استفاده از این الگو دامن‌های زیبایی برای خودتان و دیگران بدوزید و کسب درآمد کنید.

رسم الگوی دامن هشت ترک گوده سرخود 

دامن با گوده سر خود _ هنردوز

از الگوی پایه دامن اولیه کپی کنید. وسط خط باسن  را تعیین کنید و از این نقطه خطی مستقیم به طرف بالا و به خط کمر و پایین به خط لبه دامن رسم کنید که خط برش ترک است. ساسون اولیه را در الگو حذف نمایید و آن را به دو طرف خط برش ترک منتقل کنید و ساسون جدید را رسم کنید. در الگوی پشت دامن نیز پهنای ساسون را اندازه بگیرید و آن را به دو طرف خط برش منتقل کنید و و ساسون جدید را رسم کنید و ساسون قبلی را حذف نمایید.

رسم گوده :

از نقطه تقاطع خط باسن و خط مرکزی و خط برش و خط درز پهلو در جلو و پشت ۲۰ سانتی‌متر روی هر سه نقطه به طرف پایین اندازه بگیرید و این نقاط را Z نامگذاری کنید. فاصله از خط باسن تا نقطه Z تقریباً به اندازه بلندی باسن از خط کمر است که می‌توانید این اندازه را به دلخواه کمتر و یا بیشتر نمایید. پهنای گوده در لبه پایین دامن نیز به دلخواه متغیر است. پرگار را در نقطه Z و روی خط مرکزی جلو و پشت قرار دهید و آن را به اندازه فاصله Z و نقطه تقاطع خط لبه پایین دامن و خط مرکزی باز و اولین قوس کمانی را در جلو و پشت رسم کنید. در اینجا اندازه قوس کمانی ۱۰ سانتی‌متر است. به همین ترتیب با پرگار از نقاط Z روی خط برش و خط درز پهلو با همان اندازه تا خط لبه پایین دامن قوس کمانی را در جلو و پشت رسم کنید و از نقاط Z خطوط قوس کمانی که اندازه گرفته‌اید رسم کنید. می‌توانید خطوط گوده را روی الگو و در دو طرف خط برش رسم کنید و یا اینکه می‌توانید خطوط برش را در جلو و پشت بچینید و دو قسمت را از هم جدا کنید و با پرگار از نقطه Z قوس کمانی را رسم کنید. سپس خطوط گوده را رسم کنید. برای رسم خط راستا نقطه وسط خط باسن را روی هر ترک تعیین کنید و با گونیا خطی مستقیم به طرف پایین رسم کنید. برای یادگیری مهارت‌های تکنیکال الگوسازی دوره آنلاین خیاطی از صفر تا صد را شرکت و با پشتیبانی قوی تیم هنردوز  به سرعت وارد بازار کار شوید و به درآمد برسید. 

مراحل برش دامن 

دامن گوده سرخود۱ _ هنردوز

هر ترک را به به طور جداگانه کپی کنید. توجه داشته باشید که ساسون‌ها را در جلو و پشت حذف نمایید. خط راستا را روی هر ترک مشخص کنید. نقاط Z (نقاط موازنه) را روی درزهای برش علامت بگذارید که در دوخت‌، درزهای برش جابجا نشوند. خط لبه پایین ترک‌های دامن را در جلو و پشت اصلاح کنید و سپس آنها را رسم کنید. خط درز پشت و جلو و پهلو را علامت بگذارید تا پس از برش جابجا نشوند.