آموزش دوخت سجاف دکمه مخفی

در این مقاله آموزش گام به گام دوخت سجاف دکمه مخفی را یاد می‌گیرید و می‌توانید با این روش آسان لباس‌های حریر و پارچه‌های ظریف را بدون دغدغه بدوزید.

مخفی بودن جا دکمه و در معرض دید نبودن دکمه‌ها به زیبایی لباس می‌افزاید. ممکن است پارچه مصرفی شما بسیار نازک و ظریف باشد. در نتیجه ایجاد جا دکمه‌ها از ظرافت و زیبایی کار می‌کاهد‌. در این صورت می‌توانید از یک نوار جا دکمه‌ای مخفی استفاده کنید. سجاف مخفی را به دو صورت می‌توان در مدل استفاده کرد که در مقاله امروز هنردوز به چگونگی دوخت این روش‌ها می‌پردازیم. 

1) روش دوخت جا دکمه مخفی سر خود

2) روش دوخت جا دکمه مخفی جدا 

روش دوخت جا دکمه مخفی با سجاف سر خود

دوخت دکمه مخفی _ هنردوز

 

دوخت دکمه مخفی ۲_ هنردوز

به سمت راست الگو بالاتنه جلو مانند تصویر 11/5 سانتی‌متر و به سمت چپ بالاتنه 6/5 سانتی‌متر اضافه کنید و سپس الگو را روی پارچه قرار دهید و برش بزنید.

دوخت جا دکمه ۳ _ هنردوز

سمت راست بالاتنه جلو را ۱۰ سانتی‌متر تا بزنید و با اتو روی آن خط بیندازید. سپس، قسمت تا شده را باز کنید و همان قسمت را دوباره از وسط تا بزنید و روی آن را اتو کنید و به همان صورت بماند.

دوخت دکمه مخفی ۴ _ هنردوز

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید جا دکمه‌ها را از فاصله یک سانتی‌متری لبه روی دولای پارچه بدوزید. 

دوخت جا دکمه ۵ _ هنردوز

 

لبه آزاد دوخته شده را که جا دکمه بر روی آن قرار گرفته به طرف بیرون تا بزنید و قسمت تا خوردگی را بدوزید. سمت چپ بالاتنه جلو را 5 سانتی‌متر به طرف پشت پارچه تا بزنید و اتو کنید. دوباره قسمت تا شده را تا بزنید که 2/5 سانتی‌متر می‌شود و روی آن را اتو کنید. سپس، روی قسمت تا شده دوم را از رو چرخ کاری کرده و دکمه‌ها را روی سه لایه پارچه بدوزید.

روش دوخت جا دکمه مخفی جدا

یک نوار به طول قسمتی که قرار است دکمه بر روی آن دوخته شود آماده کنید. این نوار را می‌توانید از پارچه لباس یا آستری تهیه کنید. اگر پارچه شما خیلی ظریف و لطیف بود این نوار را لایه بزنید. زیرا جاد دکمه‌ها زیباتر و بهتر خواهند شد. عرض نوار را به اضافه 1 تا 1/5 سانتی‌متر بیشتر از لبه لباس برای دکمه‌های کوچک و 2 تا 3 سانتی‌متر برای دکمه‌های بزرگ انتخاب کنید و این نوار را به سجاف اصلی لباس بدوزید و جا دکمه را 1 سانتی‌متر از لبه سجاف بدوزید. برای دریافت و یادگیری مهارت‌های الگوسازی می‌توانید در دوره آنلاین خیاطی از ابتدا شرکت کنید و با وارد شدن در گروه‌های رفع اشکال این دوره‌ها لباس‌های زیبایی بدوزید و یه سرعت وارد بازار کسب و کار شوید.