آموزش دوخت شورتکس همراه با الگو

در این مقاله طراحی و دوخت شورتکس را یاد میگیرید و می‌توانید طبق این الگو برای خودتان و دیگران شورتکس بدوزید و به درآمد برسید

 رسم الگوی شورتکس 

 هنردوز _ الگو شورتکس

مستطیلی به طول یک دوم دور باسن کم شده در طول و ۲۰ الی ۲۵ سانت قد بلندی باسن در عرض رسم کنید و این اضلاع این مستطیل را ABCD نامگذاری کنید. یک دوم فاصله خط AB را پیدا کنید و به میزان ۱۲ سانتی‌متر در عمق کادر علامت بزنید (خطE). از نقطه D به میزان ۳سانتیمتر به سمت داخل علامت بزنید و به خط E وصل کنید. از نقطه C به میزان ۵ سانتی‌متر به طرف داخل کادر علامت بزنید و به خط E وصل کنید. وسط پاره خط F را پیدا کنید و به میزان ۱/۵ سانتی‌متر خارج شوید و طبق شکل طراحی کنید. وسط پاره خط G را پیدا کنید و میزان ۲ الی ۳ سانتی‌متر داخل کادر الگو شوید و طبق شکل طراحی کنید.

الگو شورتکس ۱ _ هنردوز

از نقطه A به میزان ۶ الی ۷ سانتی‌متر علامت بزنید و به‌ میزان ۱۰ الی ۱۲ سانتی‌متر روی خط F مشخص کنید و سپس این نقاط را به هم وصل کنید. از نقطه D به میزان ۵ سانتی‌متر بالا رفته و به صورت پرگاری به خط روبرو وصل کنید. از نقطه A به میزان ۲ سانتی‌متر بالا رفته و به قسمت پهلو به صورت اریب‌ وصل کنید (مخصوص باسن های برجسته).

جمع بندی 

دراین بخش آموزشی تمام نکات مربوط به دوخت شورتکس را برای هنرجویان عزیز ارائه داده‌ایم. امیدوارم با دیدن دوره‌های آموزشی مربوط به دوخت لباس زیر و شرکت در این دوره‌ها بتوانید از این راه کسب درآمد کنید.