آموزش دوخت شومیز یقه ستاره‌ای

در این مقاله آموزش دوخت شومیز یقه ستاره‌ای را یاد می‌گیرید و می‌توانید با استفاده از نکات گفته شده شومیزهای زیبایی بدوزید

برای طراحی و دوخت شومیز یقه ستاره‌ای، می‌توان از دو نوع الگو استفاده کرد.

۱) الگو با پایه کیمونو 

۲) الگو اصلی با مدل سرشانه افتاده

الگو شومیز یقه ستاره‌ای

شومیز یقه ستاره‌ای  _ هنردوز ابتدا پنس سرشانه را ببندید و به پنس کنفرماسیون انتقال دهید. از خط کمر به میزان دلخواه از صفر الی چهار سانتی‌متر بالا رفته و علامت بزنید. از خط کمر 15 الی 20 سانتی‌متر پایین بیایید (خط ران). سپس، به خط ران در قسمت پهلو 20 الی 40 سانتی‌متر اضافه کنید و به خط زیر بغل وصل کنید. طراحی را به صورت اریب مطابق شکل طراحی کنید. 

طراحی یقه شومیز آستین ستاره‌ای 

شومیز یقه ستاره‌ای ۱ _ هنردوز

وسط خط سینه و گردن را برای طراحی یقه در نظر بگیرید. از گوشه گردن 3 سانتی‌متر علامت بزنید. خط AB را به سه قسمت تقسیم کنید و به اندازه خط BC به صورت زاویه دار از نقطه C خارج شوید. خط BC مساوی است با خط CD. قسمت میانی را طبق تصویر طراحی کنید. برای سجاف از نقطه C به میزان 4 سانتی‌متر خارج شوید و سجاف یقه را طراحی کنید.

طراحی آستین شومیز یقه ستاره‌ای

شومیز یقه ستاره‌ای ۲ _ هنردوز

از گوشه سرشانه 1 الی 1/5 سانتی‌متر بالا بروید و خط افتادگی سرشانه را به اندازه دلخواه علامت بزنید. سپس، به صورت عمودی پایین بیایید. گشادی خط 'ff را به اندازه یک دوم دور بازو به علاوه 3 سانتی متر در نظر بگیرید. 5 الی 7 سانتی‌متر روی خط زیر بغل علامت بزنید و به صورت هلال رسم کنید. برای جلوگیری از جهش آستین به سمت بالا از نقطه F به میزان 2 الی 3 سانتی‌متر خارج شوید و مطابق شکل طراحی کنید. در الگوی پشت،  یقه را 3 سانتی‌متر از سرشانه و 1/5 سانت از خط مرکزی CB گشاد کنید و طراحی آستین را 1 سانتی‌متر بالاتر از آستین جلو در نظر بگیرید(شيب سرشانه  را کم کنید).

طراحی آستین شومیز یقه ستاره‌ای 

شومیز یقه ستاره‌ای ۳

فاصله بین نقاط 'ff را اندازه بگیرید و طبق شکل آستین را طراحی کنید. خط راستای آستین را مشخص کنید و بین خطوط به میزان 8_7 سانتی‌متر اوازمان دهید و ادامه آستین را به خط افتادگی آستین بدوزید.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم تمام نکات مربوط به آموزش و طراحی و دوخت شومیز یقه ستاره‌ای را ارائه دهیم. امیدوارم با کمی تغییر و خلاقیت بتوانید مدل‌های زیبایی بدوزید.