آموزش طراحی و دوخت کت یقه آرشال

در اين مقاله طراحی و دوخت کت یقه آرشال همراه با الگو را یاد میگیرید و می‌توانید با حرکت طبق الگوی داده شده کت‌های زیبایی بدوزید.

رسم الگوی کت یقه آرشال

الگوی کت یقه آرشال

خط سرشانه جلو را از طرف حلقه یقه ۱/۵ تا ۲ سانتی‌متر امتداد دهید. ۱ سانتی‌متر بالاتر از خط اولین جادکمه، نقطه شکست یقه را تعیین کنید. از نقطه شکست یقه، خط شکست را طوری رسم کنید که از نقطه امتداد خط سرشانه بگذرد و آن را امتداد دهید. از نقطه شروع حلقه یقه، خطی به اندازه یک دوم پشت یقه رسم کنید(پشت یقه را روی الگو اندازه بگیرید) که خط شکست را قطع کند. به فاصله نقطه شکست نقطه تقاطع خط شکست و پشت یقه (کمانی) قوسی دایره‌ای بزنید. این فاصله را اندازه بگیرید و متر را در نقطه شکست قرار دهید و قوس دایره‌ای رسم کنید. از نقطه تقاطع خط شکست و پشت یقه روی قوس دایره‌ای ۴ سانتی‌متر اندازه بگیرید. از این نقطه خط عمودی با گونیا رسم کنید. روی این خط ۲ سانتی‌متر پایه یقه ۴ سانتی‌متر برگرد یقه را تعیین کنید. خط پشت یقه را رسم کنید. پایه یقه را به صورت نقطه چین و موازی با خط پشت یقه رسم کنید. طرح یقه آرشال را از نقطه شکست تا برگرد یقه طراحی و رسم کنید.

از نقطه شروع حلقه یقه، ۴ سانتی‌متر به طرف پایین اندازه بگیرید و نقطه به دست آمده را Z بنامید. این نقطه چرخش و برگرد یقه است. از حلقه یقه در سرشانه و خط مرکزی دو خط مستقیم رسم کنید که یکدیگر را قطع کنند (خط نقطه چین). این خط می‌تواند خط زیر یقه باشد. خط زیر یقه را به طوری که مشخص شده باشد رسم کنید.

از نقطه شروع حلقه یقه در سرشانه ۲ تا ۳ سانتی‌متر علامت بگذارید از خط تا، اندازه سجاف را ۷ تا ۸ سانتی‌متر اندازه بگیرید. از سرشانه تا خط لبه پایین دامن خط سجاف را رسم کنید سر ساسون زیر سینه(مرکز سینه) را ۱ تا ۲ سانتی‌متر پایین‌تر علامت بگذارید و ساسان سرشانه را ببندید.