آموزش بالاتنه دکلته و لباس شب

در این مقاله رسم الگوی بالاتنه دکلته و لباس شب را ياد می‌گیرد و با دیدن دوره‌های مربوط به این آموزش قادر خواهید بود لباس‌های زیبایی بدوزید.

این مدل لباس فانتزی که به دکلته معروف است و به عنوان لباس شب و عروس کاربرد دارد، بالاتنه تنگ و چسبان است و قسمت بالای بالاتنه بر حسب مدل و طراحی چیده می‌شود و یا با بند و یا بدون آن روی بدن قرار می‌گیرد و حلقه آستین هم ندارد البته برای صاف و بدون چین و چروک بودن روی بدن در درزهای برش جلو و پهلو فنرهای پلاستیکی  یا حصیری می‌گذارند.

ترسیم الگوی دکلته و لباس شب 

الگوی دکلته  _ هنردوز

از نوک سینه روی خط مرکز سینه یا ساسون ۸ الی ۱۰ سانتی‌متر به طرف بالا اندازه بگیرید و از این نقطه ۱ سانتی‌متر به طرف راست علامت بگذارید.  همچنین، از نوک سینه ۲ الی ۳ سانتی‌متر ساسون را کوتاه کنید. ساسون سینه را ببندید و طرح بالاتنه را با خطی افقی تا خط پهلو طراحی و رسم کنید. ساسون را باز کنید و از خط دیگر ساسان ۲ سانتی‌متر تا نقطه‌ای که طرح را رسم کرده‌اید اندازه بگیرید و از این نقطه خطی با انحنای کم به نوک ساسون رسم کنید. به این ترتیب قسمتی از ساسون را که در بالاتنه باقی می‌ماند بین دو خط برش منتقل کنید برای طراحی دکلته گرد با گونیا از نوک سینه خطی افقی به خط مرکزی جلو عمود کنید. از این نقطه ۴ الی ۶ سانتی‌متر روی خط مرکزی به طرف بالا اندازه بگیرید. از نقطه به دست آمده طرح مدل را تا خط ساسون روی سینه با انحنا طراحی و رسم کنید. (مطابق شکل)

از تقاطع خط مرکزی و خط کمر روی خط مرکزی پشت ۱۶ الی ۱۸ سانتی‌متر به طرف بالا اندازه بگیرید و با گونیا خط افقی کوتاهی رسم کنید و از این خط طرح بالاتنه پشت را با انحنای موزون تا خط پهلو رسم کنید. توجه داشته باشید که رسم الگوی مدل‌های مختلف دکلته و تاپلکس به طراحی بر روی الگو بستگی دارد که تمام نکات تکنیکال طراحی و دوخت مربوط به آموزش باکس دوزی و دوخت تاپلکس در سایت هنردوز بارگزاری شده است. 

اندازه پهنای ساسون ۰/۵ الی ۱ سانتی‌متر تعیین کنید و ساسون زیر سینه را از نوک سینه تا کمر با انحنا رسم کنید. به این ترتیب گشادی زیر سینه را به داخل ساسون منتقل کنید. در مدل‌های دکلته بالاتنه لباس کاملاً اندازه اندام شخص می‌باشد به همین دلیل گشادی‌های زیر سینه به داخل ساسون منتقل می‌شود(ماهیچه‌گیری ساسون) بعد از طراحی ساسون کنترل نهایی روی الگوی آماده انجام دهید.