آموزش کامل طریقه رسم کردن الگو بالاتنه به روش مولر

در این آموزش، با راهنمایی کامل، طرز کشیدن الگو بالاتنه را با دقت فرا خواهید گرفت

برای اندازه‌گیری در این روش ما نیاز داریم به یک سری از اندازه‌ها که نحوه اندازه‌گیری آن در پست قبلی آموزش داده شده آموزش داده شده است. حالا نوبت به محاسبات اولیه برای رسم الگوی بالاتنه در متد مولر می‌رسیم. در این روش اندازه ها به دو دسته تقسیم می شوند.

اندازه های اصلی: اندازه های اصلی در واقع اندازه های عرضی بدن می‌باشند که از محاسبات مولر به دست می آیند و روی خطوط اصلی الگو رسم می شوند.

اندازه های فرعی: در واقع اندازه‌های هستند که از روی بدن گرفته شده و با محاسبات مولر به دست می آیند. بعد از اندازه‌گیری دورسینه ابتدا یک دوم، یک چهارم یک هشتم، یک دهم، یک بیستم دور سینه را محاسبه می‌کنیم و سپس در دفتر یادداشت می نماییم. 

حالا به سراغ محاسبات می رویم که در حین الگوکشی آزادیهای لازم نیز گفته خواهد شد.

۱ _ یک دهم دورسینه + ده ونیم + ۲ سانت آزادی = بلندی کف حلقه

۲ _ اندازه کل قد تقسیم بر ۴ منهای یک = خط کمر

۳ _ اندازه قد کمر + کف حلقه = خط باسن

۴ _ یک چهارم دور سینه + ۲ الی ۳ سانتیمتر = بلندی سینه 

۵ _ یک دهم دور سینه + یک سانت آزادی = فاصله دوسینه

۶ _ یک بیستم دور سینه + دو ونیم آزادی = گشادی کردن

۷ _  یک چهارم دور سینه + منهای ۴ سانتیمتر + یک سانت آزادی = کارو جلو

۸ _ یک هشتم دور سینه  + ۵/۵ سانت + ۱/۵ سانت آزادی = کارو پشت

۹ _ یک هشتم دورسینه + ۱/۵ سانت+  ۱/۵ آزادی = کف حلقه جلو..عدد به دست آمده کف حلقه جلو را بر عدد۳ تقسیم و سپس در ۲ ضرب می کنیم حاصل می شود. کف حلقه پشت. محاسبه این فرمولها بر حسب اندازه های اصلی می باشند اما بهتر است که اندازه کاروها از روی شخص اندازه‌گیری شوند و در الگ چک شوند. 

بسیار خوب. حالا وقت آن رسیده که برویم سراغ رسم الگو.

آموزش بالاتنه تنه مولر۱ _ هنردوز

ابتدا خط عمودی به زاویه قائمه ۹۰ درجه در کنار الگو رسم می‌کنیم از بالای کادر الگو ۱۰ سانتی‌متر فاصله بدهید. از نقطه یک به اندازه بلندی کف حلقه پایین آمده و نقطه ۲ و سپس نقطه ۳ و سپس نقطه ۴ و سپس نقطه ۵ را مشخص کرده و خط‌های آنها را در امتداد افقی الگو رسم می‌کنیم.

 

آموزش بالاتنه مولر۲ _ هنردوز

به میزان دو سانتی‌متر از نقطه ۳ و ۴ و ۵ داخل شوید این نقاط را به هم وصل کنید و در انتها به نقطه ۱ کنید. حالا نقاط جدید ۶، ۷و ۸ و ۹ به دست می‌آید. 

 

آموزش بالاتنه مولر۳ _ هنردوز

از نقطه ۹ به اندازه کارور پشت به سمت چپ الگو حرکت کنید نقطه ۱۰ بدست می‌آید از نقطه ۱۰ به ۱۱ به اندازه گشادی کف حلقه پشت خارج می‌شویم نقطه ۱۱ به دست می‌آید از نقطه ۱۱ حدود ۶ سانتی‌متر فاصله می‌گیریم نقطه ۱۲ به دست می‌آید. از نقطه ۱۲ به اندازه کف حلقه جلو علامت می‌زنیم نقطه ۱۳ به دست می‌آید از نقطه ۱۳ به اندازه کارور جلو پیش رفته سپس تمام این نقاط را در عمود الگو طبق شکل رسم می‌کنیم خط ۱۴ بدستمی آید.

آموزش بالاتنه مولر۵ _ هنردوز

از خط ۱۴ به اندازه فاصله دو سینه به طرف خط پهلو داخل الگو می‌شویم و یک خط سراسری در عمود الگو رسم می‌کنیم به این ترتیب خط ۱۵ به دست می‌آید. از نقطه یک به ۱۶ گشادی گردن را علامت می‌زنیم و به نقطه ۱۷ وصل می‌شود و به این ترتیب هلال گردن پشت طراحی می‌شود از نقطه ۱۸ به میزان یک و نیم سانتی‌متر پایین آمده و به نقطه ۱۷ وصل می‌شود.

 

آموزش بالاتنه مولر۶ _ هنردوز

از نقطه ۱۹ به ۲۰ یک سانتی‌متر در امتداد سرشانه پشت خارج می‌شویم نصف فاصله ۱۰ به ۲۰ مساوی است با نقطه ۲۱، از نقطه ۱۷، پنج سانتی‌متر وارد می‌شویم و نقطه A را علامت می‌زنیم از نقطه A به ۲۱ به صورت قائمه خطی رسم می‌کنیم از نقطه ۲۱ به اندازه نیم سانت بالا و نیم سانت پایین آمده و به تقاطع خط ۲۱ A وصل می‌شود به این ترتیب ساسون حلقه پشت طراحی شد.  از انتهای ساسون به میزان یک سانت خارج می‌شویم و نقطه ۲۰ را به ۲۱ وصل می‌کنیم از نقطه ۲۲ هم یک سانت خارج می‌شویم و هلال حلقه را رسم می‌کنیم. 

 

آموزش بالاتنه مولر۷ _ هنردوز

 

نقطه ۱۳ به ۱۴ برابر اندازه ۱۰ به ۱۹ منهای یک سانتی‌متر. نقطه ۱۳ به ۲۳ برابر اندازه ۱۰ به ۲۲ می‌باشد. نقطه ۲۴ به ۲۵ به اندازه یک بیستم دور سینه به صورت پرگاری خارج می‌شویم و به نقطه ۲۳ وصل می‌کنیم سپس وسط خط را پیدا می‌کنیم و به صورت هلالی کمی قوس می‌دهیم و در انتها به ۱۲ وصل می‌شود. از نقطه ۲۶ به اندازه بالاتنه جلو به سمت بالا حرکت و خط افقی رسم می‌کنیم به این ترتیب نقطه ۲۷ به دست می‌آید. نقطه ۲۷ به ۲۸ اندازه بلندی سینه شخص میباشد که در افراد ممکن است جای این نقطه متغیر باشد گاه روی خط سینه و گاه زیر خط سینه قرار می‌گیرد. از نقطه ۲۵ به اندازه سرشانه خطی به سمت خط پرگاری رسم می‌کنیم نقطه ۲۹بدست می آید. 

۳۰ به ۳۱ = یک به ۱۶ است.

 ۳۰ به ۳۲ = گشادی یقه + یک سانت متر برابر با تصویر گودی یقه جلو رسم می کنیم.

 ۳۵ به ۳۳ = اندازه سرشانه

  ۳ به ۲۸ = ۲۷ به ۲۸

۲۸ به ۳۴ = ۳۳ به ۲۸

 

آموزش بالاتنه مولر۸ _ هنردوز

۳۵ به ۳۶ = اندازه دور کمر تقسیم بر ۴ منهای یک، فاصله بین ۳۶ تا ۳۷ از اطراف ۲۶ علامت زده شود و به صورت ساسون رسم کنید. 

۸ تا ۳۸ = اضافه کمر پشت و به صورت ساسون در پهلو و پشت گرفته شود.

۸ تا B برابر است با اندازه کمر پشت تقسیم بر ۳ به اضافه ۱/۵ سانت

در انتهای کار ازسر شانه جلو یک سانت کم می کنیم و به شانه پشت اضافه میشود.

ما در این آموزش سعی کردیم این الگو را به روش آسان توضیح دهیم. اگر جایی از این تدریس برای شما سوالاتی پیش آمد یا اینکه دوست داشتید آموزش این الگو را همراه فیلم ببینید میتوانید به پنل آموزش خیاطی از ابتدا بروید و با هماهنگی و انتخاب پشتیبانی دائمی برای خود از تدریس استاد فاطمه الهام‌نیا نیا مدرس دانشگاه بهره‌مند شوید.