روش دوخت ساسون و پیلی با یک نخ

در این مقاله روش نخ کردن معکوس چرخ را یاد می‌گیرید و با این روش می‌توانید ساسون‌ها و پنس های لباس شب و عروس را حرفه‌ای بدوزید.

برای از بین بردن گره‌های نخ یا دوخت رفت و برگشت که در ابتدا و انتهای دوخت‌ها انجام می‌شود و ظرافت کار و نمای لباس را خراب می‌کند می‌توانید تنها با یک نخ بدوزید. روی قسمت‌هایی از لباس مانند ساسون یا پیلی به خصوص روی پارچه‌های ظریف و نازک می‌توانید از این روش استفاده کنید. این نوع دوخت با هر نوع چرخ خیاطی انجام می‌شود. در این روش همانند دوخت معمولی عمل کنید. 

 نخ کردن سوزن به روش معکوس 

دوخت معکوس ۷ _ هنردوز

دوخت معکوس ۶ _ هنردوز

دوخت معکوس ۵ _ هنردوز

سوزن را تنها با یک نخ ماکو از پایین به بالا نخ کنید. نخ را از پشت وارد سوزن کرده و از پایین به سمت بالا نخ کنید. نخ را به اندازه‌ای که می‌خواهید طول پیلی یا ساسون را بدوزید، بکشید. کنترل نخ را خود چرخ انجام می‌دهد. سپس، طبق شماره گذاری عکس به طرف بالا با همان روش نخ کردن معمولی نخ کنید. در رشته طراحی و دوخت لباس نکته ها و ترفندهای بسیاری وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توان آثاری منحصر بفرد خلق کرد. می‌توانید برای یادگیری تکنیک‌های دوخت و  استفاده از تجربیات استاد دانشگاه(فاطمه الهام‌نیا) لباس‌های زیبایی بدوزید‌. برای یادگیری این مهارت دوره آموزش جامع ژورنال دوزی را مشاهده کنید.