آموزش شومیز یقه دراپه برای عید نوروز

در این مقاله طراحی و دوخت شومیز یقه دراپه را یاد می‌گیرید و می‌توانید با استفاده از این الگو، شومیزهای زیبایی بدوزید و از طراحی خوتان لذت ببرید.

الگو شومیز یقه دراپه

شومیز یقه دراپه _ هنردوز

ابتدا ساسان سرشانه را ببندید و با گونیا از نوک ساسون زیر سینه خطی به خط مرکزی جلو رسم کنید.  این خط را از طرف خط مرکزی تا نوک ساسون زیر سینه بچینید و نصف اندازه ساسون سرشانه را که بسته‌ای بین دو خط چیده شده و نصف دیگر را به ساسون زیر سینه منتقل کنید. توجه داشته باشید که خطی افقی و گونیا شده به خط مرکزی را ثابت نگه دارید و خط دیگر را به اندازه‌هایی که ساسون سرشانه منتقل کرده‌اید باز کنید. خط مرکزی جلو را از نقطه گونیا شده به طرف بالا امتداد دهید. از تقاطع خط مرکزی و حلقه یقه ۹/۵ الی ۱۰ سانتی‌متر روی خط مرکزی و از راس سرشانه به طور تقریبی یک سانتی‌متر روی خط سرشانه اندازه بگیرید و علامت بگذارید. از نقطه‌ای که روی خط سرشانه علامت گذارده اید خطی مستقیم به طول ۳ سانتی‌متر به طرف بالا رسم کنید و از همین نقطه خط پیلی دراپه را به صورت نقطه چین تا نقطه‌ای که روی خط مرکزی تعیین کرده‌اید به صورت منحنی رسم کنید.

خط پیلی دراپه را از سرشانه تا خط مرکزی اندازه بگیرید که حدوداً ۱۷/۵ سانتی‌متر است. از نقطه‌ای که پیلی دراپه روی خط سرشانه شروع می‌شود ۸ سانتی‌متر روی خط سرشانه اندازه بگیرید و از این نقطه خط سرشانه جدید را طوری طراحی و رسم کنید که خط مستقیم به طول ۳ سانتی‌متر را قطع کند.  با گونیا از این نقطه خطی افقی به امتداد خط مرکزی رسم کنید. اندازه سرشانه جدید را کنترل کنید که باید مساوی با اندازه سرشانه الگو باشد. از نقطه گونیا شده روی امتداد خط مرکزی ۶ الی ۷ سانتی‌متر را برای پهنای سجاف سرخود یقه اندازه بگیرید و با گونیا از این نقطه خط افقی کوتاهی رسم کنید. پهنای سجاف را در طرف دیگر یقه ۳ الی ۴ سانتی‌متر اندازه بگیرید و خط لبه سجاف را با انحنای کم رسم کنید. خط افقی لبه یقه را تا کنید و خط سرشانه را روی سجاف آن رولت نمایید و سپس تا را باز کنید.  خط لبه یقه را کنترل کنید که به اندازه ۱۷/۵ سانتی‌متر و با خط پیلی دراپه مساوی باشد.