آموزش دوخت توربان | هنردوز

12تعداد فیلم
0تعداد کامنت
01:51:30مدت دوره
داردپشتیبانی

شما در این دوره الگو برش دوخت ۴ توربان اصلی را یاد میگیرید که از روی این توربانها فقط با تغییر تزئینات بینهایت توربان میتونید خلق کنید.
اگر خیاطی بلدید که دوخت توربان براتون واجبه ولی اگر بلد نیستید با دوخت توربان میتونید درآمد خوبی داشته باشید. چون هم راحته و هم سریع انجام میشه . 

این دوره آموزش گلسازی نیست