آموزش جیب فیلتاب فانتزی | هنردوز

27تعداد فیلم
0تعداد کامنت
04:00:00مدت دوره
داردپشتیبانی
تومان1,280,000

هر خیاط حرفه ای به تمام اجزای لباس توجه ویژه دارد چون دوخت جیب های تمیز و متنوع شما رو حرفه ای تر و توانمند تر نشان میدهد و میتوانید با ارایه لباس های خاص تر درآمد بیشتری داشته باشید .