آموزش دوخت کت کوتور (یقه حجمی) | هنردوز

173تعداد فیلم
0تعداد کامنت
21:53:01مدت دوره
داردپشتیبانی
تومان7,600,000

آموزش کت کوتور

سرفصل های دوره

دوخت یقه

00:10:04
69

دوخت بامبو

00:16:08
100

6پنل الگوی جلو

00:09:10
140 - 1