آموزش دوخت مانتو والن دار بهاره همراه با الگو | بهترین مانتو بهاره

در این مقاله طراحی و دوخت مانتو والن دار بهاره را همراه با الگو یاد میگیرید و می‌توانید با کمی خلاقيت، بهترین مانتو بهاره را بدوزید و از ایجاد این طرح لذت ببرید.

مانتو والن دار بهاره

مانتو والن دار بهاره ۱ _ هنردوز

 ابتدا، الگوی مورد نظر خود را رسم کنید. قد مانتو را 110 الی 120 سانتی‌متر در نظر بگیرید. گودی کمر را از بین ببرید و به حالت صاف طراحی کنید. توجه داشته باشید که این مانتو با کمربند جمع می‌شود و کاملاً آزاد است. به قسمت پایین مانتو 4 سانتی‌متر اضافه کنید و به خط سینه وصل کنید. پنس سرشانه و پنس طلایی جلوی سینه را ببندید و به پنس کنفرماسیون انتقال دهید. به میزان 2 سانتی‌متر به خط مرکزی جلو(cf) برای دکمه خور اضافه کنید. فاصله بین خط سینه و خط کمر را به سه قسمت تقسیم کنید. بازی یقه را به دلخواه بین نقاط بدست‌ آمده تعیین کنید. از نقطه A در گوشه گردن یک سانتی‌متر یقه را گشاد کنید و به نقطه دلخواه وصل کنید. سپس، مطابق شکل خط شکست یقه را رسم کنید.

طراحی یقه مانتو والن دار بهاره

مانتو والن دار بهاره ۲ _ هنردوز

خطی در امتداد سرشانه رسم کنید و خط شکست یقه را تا بالا امتداد دهید. نیمساز نقطه B را پیدا کنید و به میزان 3 سانتی‌متر خارج شوید و به یک دوم سرشانه و بازی یقه رسم کنید(مطابق شکل.) 

مانتو والن دار بهاره ۳ _ هنردوز

از نقطه C در سرشانه تا نقطه D در پایین لباس 5 سانتی‌متر علامت بزنید، این نقاط را بهم وصل کنید(در تصویر با قسمت هاشور مشخص شده است)؛ فضای بدست آمده را از الگو جدا کنید و به صورت جداگانه برش بزنید.

در اين مقاله در مورد معرفی بهترین پارچه برای فصل بهار،  بیشتر بخوانید. 

مانتو والن دار بهاره ۴ _ هنردوز

از نقطه f به اندازه 7 سانتی‌متر بالا بروید و خطی در عرض الگو رسم کنید. نقطه تلاقی این خط در قسمت حلقه را E و در قسمت یقه G نامگذاری کنید. از نقطه G به میزان 10سانتی‌متر پایین بیایید و خطی به سمت پهلو رسم کنید. فضای به دست آمده را که با هاشور در تصویر مشخص شده را از روی الگو رولت کنید تا در ادامه به آموزش آن بپردازیم.

طراحی قسمت پشت الگو 

مانتو والن دار بهاره ۵ _ هنردوز

در قسمت پهلو 4 سانتی‌متر اضافه کنید و به خط سینه رسم کنید. در خط مرکزی CB فرورفتگی کمر را به صورت صاف طراحی کنید. فاصله نقطه E در حلقه جلو تا کف حلقه را محاسبه کنید(EO). سپس، مقدار خط EO را به اضافه یک سانتی‌متر در نظر بگیرید و از کف حلقه پشت به سمت سرشانه بالا بروید و خطی عمود بر خط مرکزی پشت رسم کنید و از نقطه M به میزان 10سانتی‌متر پایین بیایید و فضای بدست آمده را که با هاشور مشخص شده است رولت کنید.

 الگو آستین مانتو والن دار بهاره

مانتو والن دار بهاره ۶ _ هنردوز

ابتدا، 5 سانتی‌متر از قد الگو آستین کوتاه کنید. از قسمت کف حلقه جلو به اندازه فاصله EO در بالاتنه جلو بالا بروید و علامت بزنید و در قسمت پشت الگو آستین نیز به همین ترتیب، فاصله EO را در بالاتنه پشت علامت بزنید. فاصله بين اين نقاط را به هم وصل کنید، خط(NP). از خط NP به اندازه 10 سانتی‌متر پایین بیایید و خطی در عرض کادر الگو رسم‌ کنید. فضای بوجود آمده که با هاشور مشخص شده را رولت کنید.

توضیحات آستین 

مانتو والن دار بهاره ۷ _ هنردوز

آستین این مدل از دو بخش تهیه شده است. بدین ترتیب، اولین بخش آستین جذب است که با پارچه کشی دوخته شده است و دومین بخش، آستین اصلی است که در قسمت پایین آستین اوازمان داده شده است. ابتدا از خط NP تا پایین الگو که با رنگ آبی مشخص شده را با پارچه کشی به صورت جذب برش بزنید. سپس، الگوی اصلی آستین را با در نظر گرفتن میزان دلخواه اوازمان برش بزنید.

نکات دوخت 

قسمت های هاشور زده را از روی الگو جدا کنید و به میزان 1/5 الی 2 برابر اوازمان دهید.