الگوسازی برای پیراهن و بلوز | رفع اشکالات اندامی

در اين مقاله رفع اشکالات اندامی همراه با الگو و توضیحات کامل را ارائه داده‌ایم؛ می‌توانید با حرکت طبق دستورالعمل‌های داده شده مهارت تکنیکال الگوسازی را تجربه کنید.

 

مقایسه دقیق اندازه‌هایی که با محاسبه به دست می‌آید نقش مهمی در رسم و برش الگو دارد. برای آگاهی بیشتر در مورد ویژگی‌های عیوب خاص در اندام با بررسی اندازه‌های گرفته شده در جدول یا دیدن حالت اندام، ویژگی‌های آن را کاملاً درک نمایید. به طوری که بتوانید آن را توجیه کنید و در رسم الگو از تجربه‌ای که کسب کرده‌اید کمک بگیرید. پس توصیه می‌شود که عیوب اندام را اگر چه کوچک و ناچیز باشد برای مشتری یا هر فردی که برای او لباس می‌دوزید در الگویی که رسم می‌کنید برطرف کنید.

به عنوان مثال: اندازه سرشانه استاندارد نیست و از اندازه داده شده در جدول کوچکتر است. بنابراین سرشانه لباس آویزان می‌شود و در جای خود قرار نمی‌گیرد. در اینجا می‌توانید با استفاده از اپُل با ضخامت متناسب استفاده کنید و به این ترتیب عیوب لباس را برطرف کنید طوری که لباس برازنده اندام فرد گردد. در مقاله امروز هنردوز به رفع عیوب اندام با شکل و توضیحات خواهیم پرداخت.

رفع عیوب سینه برجسته

رفع اشکال اندامی ۴ _ هنردوز خط کف حلقه آستین را از طرف خط مرکزی جلو تا خط درز پهلو بچینید به طوری که حلقه آستین و خط درز پهلو از هم جدا نشوند. قسمت چیده شده بالایی را ثابت نگه دارید و قسمت پایینی را اندازه‌ای که قد بالاتنه کوتاه شده باز کنید و قد بالاتنه را از سرشانه تا خط کمر اندازه بگیرید. اوازمان داده شده به تدریج تا حلقه آستین کم می‌شود، به طوری که تغییری در خط کف حلقه و پهلو داده نشود.

روی خط مرکز سینه، بلندی مرکز سینه بدون پشت یقه را اندازه بگیرید و همچنین قد بالاتنه را از تقاطع خط کمر و خط مرکز سینه، نقطه ۲۴ به طرف بالا اندازه بگیرید تا نقطه ۲۵ به دست آید از خط کمر خط مستقیم و متقاطع موازی با خط مرکزی جلو رسم کنید و روی این خط، قد بالاتنه جلو را اندازه بگیرید. خط مرکزی جلو را رسم کنید. توجه داشته باشید که با خط افقی، گونیا باشد. نقطه Z یا نوک سینه را در وسط قسمت اوازمان داده شده علامت بگذارید. در اینجا کوتاهی قد بالاتنه موجب می‌شود که جلوی دامن پیراهن به طرف بالا کشیده شود و لبه پایین دامن نامساوی و کج می‌شود و روی خط صاف قرار نمی‌گیرد این یکی از عیوب ناشی از سینه برجسته می‌باشد که با روشی که توضیح دادیم برطرف می‌شود.

رسم برش پرنسسی و برطرف کردن خمیدگی پشت

رفع اشکال اندامی ۲ _ هنردوز

برای پشت برآمده و خمیدگی زیاد که ضرورت دارد  قد بالاتنه پشت را بلندتر کنید، به این صورت عمل ‌کنید. ابتدا خط افقی را بین دو نقطه ۱۰ و ۱۸ تعیین کرده و با گونیا خطی رسم کنید. این خطوط را برش بزنید و بین دو قسمت برش خورده را ۲ سانتی‌متر اوازمان دهید. در مرحله دوم، از گودی پشت یقه روی خط مرکزی ۶ الی ۸ سانتی‌متر به طرف پایین علامت گذاری کنید و از این نقطه خطی افقی به حلقه آستین رسم کنید. این خط را از طرف خط مرکزی پشت برش بزنید، به طوری که خط حلقه آستین تغییر نکند. بین دو قسمت برش خورده ۲ سانتی‌ اوازمان بدهید. از انتهای ساسون سرشانه پشت خطی به نوک ساسون پشت رسم کنید. این خط را با انحنا و موزون ترسیم کنید. در مدل پرنسسی که برش از سرشانه انجام می‌شود، این خط درز محسوب می‌گردد. این خط را تا خط افقی پایین برش دهید و بین دو نقطه برش خورده را اوازمان بدهید و به اندازه کارور اضافه کنید. این خط به صورت درز دوخته می‌شود. حلقه آستین را که به اندازه صفر تا نیم سانتی‌متر جابجا شده رسم کنید. به این ترتیب قد بالاتنه پشت را ۴ سانتی‌متر بلندتر کرده‌اید.

رفع عیوب کتف برجسته 

رفع اشکال اندامی _ هنردوز

خط افقی را از سر خطی که از امتداد ساسون سرشانه پشت رسم کرده‌اید بچینید و روی خط مرکزی در وسط نیم الی یک سانتی‌متر اوازمان بدهید. دو قسمت چیده شده در حلقه آستین را نیم الی یک سانتی‌متر روی هم قرار دهید به این ترتیب کوتاه شدن بالاتنه پشت یا به عبارت دیگر کشیدن بالاتنه به طرف بالا و جابجا شدن خط کمر که بر اثر برجسته بودن کتف‌ها به وجود می‌آید ترمیم می‌شود. ساسون سرشانه پشت را رسم کنید. به خط مرکزی پشت در گودی یقه یک سانتی‌متر و از راس سرشانه نیز یک سانتی‌متر به طرف داخل اندازه بگیرید و گودی پشت یقه جدید را رسم کنید.

تغییرات الگو دامن

رفع اشکال اندامی ۶ _ هنردوز

معمولا به علت باسن صاف و بدون برجستگی و جلو آمدن شکم ضروری است که قسمت پشت دامن از خط کمر کوتاه‌تر شود. از نوک ساسون پشت خطی افقی به خط مرکزی و خط پهلو رسم کنید این خط را بچینید و دو قسمت چیده شده را از طرف خط مرکزی یک سانتی‌متر روی هم قرار دهید به طوری که با خط مرکزی پشت گونیا شود و در خط پهلو نیز تغییری داده نشود. ساسون را کوچکتر رسم کنید.

شکم برآمده و بزرگ در اندام

رفع اشکال اندامی  _ هنردوز

از نقطه موازنه حلقه آستین پشت، خطی به سر ساسون دوم در پشت رسم کنید و این خط را تا لبه پایین پیراهن امتداد دهید و این خط را که از وسط ساسون رسم کرده‌اید از لبه پایین پیراهن تا نزدیک حلقه آستین بچینید و روی خط باسن در قسمت چیده شده را اوازمان بدهید تا خط باسن اندازه و متناسب گردد. به این ترتیب لبه پایین پیراهن نیز گشاد می‌شود.

رفع اشکال اندامی۷_ هنردوز

برای آنکه لبه پایین دامن برآمده و بالا قرار نگیرد می‌بایست تغییراتی در خط درز کمر ايجاد شود. خط کمر را بچینید و به دو قسمت چیده شده را در نقطه ۲۴ به طرف خط مرکزی جلو یک سانتی‌متر روی هم قرار دهید، به طوری که خط درز کمر با خط مرکزی جلو گونیا شود و سپس دو قسمت چیده شده را به تدریج از نقطه ۲۴ به طرف خط پهلو باز کنید. درز کمر را در خط پهلو به اندازه یک سانتی‌متر از هم باز کنید و یا به عبارت دیگر بین دو قسمت چیده شده در درز پهلو یک سانتی‌متر اوازمان بدهید. به این ترتیب خط مرکزی جلو در قسمت دامن مستقیم می‌گردد و مقدار اضافی از خط پهلو به خارج منتقل می‌شود. سپس، خط پهلو را از خط باسن تا لبه پیراهن رسم کنید..

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم  بخشی از  رفع اشکالات اندامی را در الگو برای هنرجویان عزیز ارائه دهیم. توجه داشته باشید که همیشه عیوب ایجاد شده در الگو را با تغییرات و دگرگونی در الگو نمی‌توانید برطرف کنید؛  بلکه گاهی به تفکر و درایت بیشتر و تجربه کافی در زمینه الگوسازی و دوخت لباس نیاز است.  با وارد شدن به دورهای خیاطی از ابتدا قادر خواهید بود تمام مهارت و تکنیک‌های الگوسازی را فرا گرفته و به راحتی بتوانید لباس‌های زیبایی بدوزید.